Календар

 

Контакти

 

 

Г Р А Ф И К

НА ЧАСОВЕТЕ, ПРОВЕДЕНИ ОНЛАЙН С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС

ПРИ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“  С. СТРУЯ  

 

 

9,00 – 9,30

9,45 – 10,15

10,30 – 11,00

11,15 – 11,45

Самоподготовка

 

Контакти по телефона с родители

Понеделник

БЕЛ 5 кл.

 

БЕЛ 6 кл.

 

История 6 кл.

 

История 7 кл.

 

 

 

Мат  6 кл.

Мат 5 кл

Мат 7 кл.

ЧП  5кл

Вторник

 

География 5 кл.

 

 

БЕЛ 6кл.

 

 

БЕЛ 7 кл.

 

 

БЕЛ 7 кл.

 

 

 

Мат 6 кл.

Мат. 7 кл.

ЧП 6 кл

Мат 5 кл

Сряда

 

БЕЛ 5 кл.

 

 

География 6 кл.

 

 

БЕЛ 6кл.

 

 

БЕЛ 7 кл.

 

 

 

Мат 7 кл.

Химия и ООС 7 кл.

Биология 7 кл.

Мат  6 кл.

Четвъртък

 

БЕЛ 5 кл.

 

География  5 кл.

 

БЕЛ 6кл.

 

БЕЛ 7 кл.

 

 

 

Мат 7 кл.

 

Физика 7 кл

 

Мат 5 кл

 

ЧП 6 кл

Петък

 

БЕЛ 5 кл.

 

 

История 5 кл.

 

 

География 6кл.

 

 

География 7 кл.

 

 

 

Мат 7 кл.

Мат  6 кл.

Мат 5 кл

 

ЧП  5кл