Календар

 

Контакти

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“

С.СТРУЯ, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………

АНИФЕ БЕЙТУЛОВА

ДИРЕКТОР

 

График

За допълнителна подкрепа на учениците

 

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Информирам ви за дейностите, които ще се провеждат в нашето училище

от 01.07. 2020г.до 10.07.2020г. Дейностите за учениците,  не са задължителни, а препоръчителни, но очакваме учениците да се включат активно в тях.

 

ГРАФИК от 01.07. 2020г.до 10.07.2020г..

 

Дата

Час

V клас

VI клас

01.07.

2020г.

10:40ч

Консултация

Консултация

12:10ч

Консултация

Консултация

02.07.

2020г.

12:10ч

Консултация

Консултация

13:00ч

Консултация

Консултация

03.07.

2020г.

12:10ч

Консултация

Консултация

13:00ч

Консултация

Консултация

06.07.

2020г.

12:10ч

Консултация

Консултация

13:00ч

Консултация

Консултация

07.07.

2020г.

12:10ч

Консултация

Консултация

13:00ч

Консултация

Консултация

08.07.

2020г.

10:40ч

Консултация

Консултация

12:10ч

Консултация

Консултация

09.07.

2020г.

09:00ч

Консултация

Консултация

09:50ч

Консултация

Консултация

10.07.

2020г.

09:00ч

Консултация

Консултация

09:50ч

Консултация

Консултация